Snoken kräver värme för sina ägg. Därför skapade SCA tre stora komposthögar av bark i Njurundakustens mångfaldspark.

Brist på komposthögar och gödselstackar gör att det föds allt färre snokar i Sverige. För att gynna snokens äggkläckning skapade SCA 2014 tre komposthögar på vardera 30 kubikmeter bark. Högarna ligger i närheten av Galtström, som är en del av SCAs mångfalspark Njurundakusten.

Hur har det gått?

Det verkar tyvärr inte ha fungerat. Komposthögarna blir inte tillräckligt varma och värmen är avgörande för både äggens kläckning och ungarnas överlevnad. Här kanske man måste tillföra något annat material, som t ex färskt flisat sly, för att öka värmen i komposterna.