I Jämtkrogens fjärilslandskap trivs sällsynta fjärilar som violett guldvinge och trolldruvemätare. Här görs olika åtgärder för att gynna dem och få dem att bli fler.

Jämtkrogens fjärilslandskap ligger på gränsen mellan Medelpad och Jämtland. Här trivs sällsynta fjärilar som violett guldvinge och trolldruvemätare (bilden till ovan) tack vare den kalkrika marken som gör att örter frodas och lockar till sig fjärila. I området har SCA tillsammans med några
samarbetspartners gjort flera åtgärder för att gynna fjärilarna.

– Trafikverket har till exempel sett över vid vilken tidpunkt vägrenarna ska slås för att inte ta bort blommande blommor för tidigt. SCA i sin tur delar t ex upp vissa avverkningar för att se till att det alltid finns hyggen i rätt ålder, som passar fjärilarna. Vi har även huggit upp längs stigar och tagit bort träd på olika ställen i skogen för att skapa luckor med värme och solljus, säger Håkan Blomqvist, SCAs naturvårdsspecialist i Jämtland. 

Den mycket sällsynta smalsprötade bastardsvärmaren har hittat en fristad i en liten frostglänta i fjärilslandskapet. Det är det enda området i Norrland där den finns. SCA har gjort åtgärder för att gynna fjärilen så att den förhoppningsvis ska öka i antal. Bland annat har man grävt flera mineraljordssträngar för att öka förekomsten av kråkvicker, skogsnäva och andra växter där
den söker nektar. 

Hur har det gått?

Arbetet i området började så smått för fem år sedan, redan innan SCA och länsstyrelserna hade utsett det till fjärilslandskap, och det har gett resultat
– Länsstyrelsen har tidigare inventerat antalet trolldruvemätare både före och efter insatserna och den hade ökat i antal, vilket är roligt att se. Troligen har andra arter också gynnats, säger Håkan och fortsätter:
– De åtgärder vi har gjort nu har förmodligen inte hunnit påverka något än, men det har varit otroligt många bastardsvärmare av olika arter i fjärilslandskapet i år. 

När det gäller den smalsprötade bastardsvärmaren är det för tidigt att säga om de åtgärder som har gjorts i gläntan har haft någon effekt. Nästa sommar kan man förhoppningsvis se åtminstone en liten förbättring när det gäller förekomsten av blommande växter.

Bilden nedan visar en smalsprötad bastardsvärmare (foto: Annika Carlsson)

 Läs mer

Här kan du läsa mer om Jämtkrogens fjärilslandskap