Tallticka lever på gamla tallar, som numera är en bristvara i skogen. I Njurunda-kustens mångfaldspark har SCA därför provat att föra in svampen i friska tallar.

Tallticka är den enda vedlevande svamp som växer på levande gamla tallar. Den orsakar kärnröta i veden, vilket skapar viktiga livsmiljöer för både insekter och fåglar. I dagens skogslandskap är det stor brist på riktigt gamla tallar och talltickan blir därför allt ovanligare. 

2015 prövade SCA därför att föra in, eller inokulera, tallticka i friska tallar i Njurundakustens mångfaldspark i Medelpad. På sikt blir tallarna murkna och ihåliga högstubbar, och då blir de utmärkta boplatser för t ex slagugglor.

Hur har det gått?

Än så länge finns det inga generella resultat, eftersom det tar lång tid innan man kan se att  talltickan finns där. Men det finns tydliga tecken på att metoden fungerar. I samband med stormen
Ivar klöv SCAs medarbetare nämligen en tall som hade blåst ned och den tallen hade redan börjat murkna, endast ett år efter inokuleringen. Det skulle den inte ha gjort om inte talltickan redan hade fått fäste.

Foto: Per Simonsson