SCA gjorde en varsam granavverkning och lämnade olika lövträd träd i Tjäderbergets mångfaldspark. Det har skapat en fäbodmiljö som lockar fjärilar och insekter.

Gamla fäbodvallar är viktiga att bevara eftersom de har en speciell växtlighet med en mångfald av örter. Örterna skapar förutsättningar för många insekter, som i sin tur lockar till sig fåglar.

I Tjäderbergets mångfaldspark i Västerbotten finns en gammal fäbodvall som tidigare höll på att växa igen. För några år sedan högg SCA därför bort all gran och det mesta av björken som hade vuxit upp på den gamla fäbodängen. Alla sälgar och aspar lämnades däremot kvar. Därefter brändes området.

Hur har det gått?

Åtgärderna har skapat en örtrik vegetation, som antagligen liknar den som fanns när fäbodvallen var i drift. Vid inventeringar har man hittat ett stort antal av den sällsynta dagfjärilen turkos blåvinge. I Norrland finns fjärilen främst kring skogsbygdernas fäbodvallar, så den har troligen  gynnats mycket av åtgärderna. 

Fäbodvallen visade sig även vara hem åt Sahlbergs halvknäppare, en skalbagge som är sällsynt i hela Europa och som bara har hittats ett fåtal gånger i Sverige. När området brändes skadades en del sälgar och eftersom Sahlbergs halvknäppare lever i död ved av sälg, så har den fått bra förutsättningar för att trivas här.

Foto: Bengt Larsson