Kan fårull avkräckaälgar från att beta lövträd? SCA har genomfört ett förösk i Medelpad.

För att avskräcka älgar att äta av asp och sälg, som är en bristvara i dagens skogar, provade SCA att sätta ut tussar med fårull på stakkäppar, trädstammar och lågor (liggande döda träd). Arbetet utfördes under vintern 2019 på 48 olika ställen i ett bestånd i Medelpad där SCA hade avverkat gran för att gynna lövträd.  

Hur har det gått?

Fårull mot älgbete fungerar inte som beteshinder. Älgarna betar fram till ca en meter från ulltussen, vilket innebär att man skulle behöva klä in hela aspen i ull för att skydda den och det är inte genomförbart.

Foto: Tomas Rydkvist