Det är bostadsbrist i skogen för många fåglar och andra flygfän. Därför sätter SCA upp fågelholkar i Sörgraninge mångfaldspark.

Det råder stor bostadsbrist för hålhäckande fåglar och även för fladdermöss. För att hjälpa till har SCA satt upp ungefär 200 holkar i Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland. 

Nya holkar sätts upp varje år. Eftersom olika arter har olika behov och önskemål för sitt boende tar man hänsyn till exempelvis väderstreck, inflygningssträcka och närhet till vatten när man väljer platser för holkarna. Själva holkarna är också anpassade efter olika arter. 

Hur har det gått?

– I de små holkarna för mesar är det nästan fullsatt. I de större holkarna för knipor och ugglor har jag bara sett en med borester. Men det finns ju inte lika många ugglor, så det är kanske naturligt, säger Mikael Berg, som är ansvarig för mångfaldsparken. 

–  Vi har inte sett några tecken på att fladdermöss har flyttat in i holkarna, men det finns fladdermöss i parken och de bor framför allt i de två gamla kolugnarna från 1940-talet.