I Bjursjömyren har SCA återställt ett 50 hektar stort våtmarksområde som tidigare var dikat. Målet är att gynna olika fåglar och groddjur.

Det är ont om våtmarker i dagens skogslandskap. I Bjursjömyren, som ingår i Sörgraninge mångfadlspark i Ångermanland, har SCA därför återställt ett 50 hektar stort våtmarksområde som tidigare var dikat. 2018 lades de gamla dikena igen för att myren skulle återfå sin naturliga grund-vattennivå. 

Hur har det gått?

Återställningen blev lyckad och våtmarken gynnar vadarfåglar och fåglar som rastar under vår- och höstflyttningarna, liksom insekter och groddjur som exempelvis vattensalamandrar. 

Åtgärderna har redan lockat nya arter till myren. Bland annat har vadarfåglarna grönbena och  enkelbeckasin hittat hit och fler arter väntas komma framöver. Insatserna har dessutom gjort att myren nu har återfått sin förmåga att rena vattnet, så att den fångar upp och binder näringsämnen och tungmetaller från omgivande mark.

En annan fördel är att koldioxidutsläppen från myren har  minskat. En dikad myr avger nämligen koldioxid, men när grundvattnet stiger så avtar det.