Förnybar energi produceras i stor mängd från restprodukter och gör SCAs processer nästan fossilfria. Överskott säljs som biobränslen och fjärrvärme. Grön el produceras från massabruk och möjliggörs genom vindkraft på SCAs mark. Innovation kring bioraffinaderi. Ständiga förbättringar för att öka resurseffektiviteten genom olika program, till exempel ESAVE, POEx och TIPS. Innovation för lansering av förnybara produkter. Investering i skogsbilvägar.