SCAs enheter använder nästan enbart ytvatten för färskvattenförsörjning. God kontroll och program för att minska processutsläpp till vatten. Återskapande av våtmarker. Detaljhänsyn vid avverkning. Systematiskt arbete för att minimera utsläpp till vatten- och havsmiljöer. Fiberbaserade förpackningar ersätter plast och minskar nedskräpning av haven.