SCAs skogar erbjuder naturupplevelser vilket bidrar till bättre hälsa. ZERO-arbetet för ett olycksfritt och hälsosamt SCA. Slumpvisa drogtester. Arbete för ökad mångfald och en inkluderande företagskultur genom bredare rekryteringsbas och en levande Uppförandekod. Riktad insats för att öka andelen kvinnor av sommarvikarierna.