En levande Uppförandekod i hela organisationen. SCAs Leverantörs- standard. Utvärdering av länder med avseende på mänskliga rättigheter och affärsetik. Tydligt avståndstagande mot korruption. Medverkan på nationell och internationell nivå för utveckling av miljöcertifierat skogsbruk. Partnerskap med andra bolag och intressenter för ökad cirkularitet. Medlem i FNs Global Compact.