SCA har tagit ett eget initiativ för att nå högre precision i arbetet med att värna den biologiska mångfalden, se "Program för bevarande av biologisk mångfald". Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk med naturhänsyn vid varje åtgärd. FSC- och PEFC-certifiering. Uppmuntra externa leverantörer att lämna högre naturhänsyn (SCA-nivå). Riktade insatser för biologisk mångfald.