Krav att leverantörer uppfyller SCAs Leverantörsstandard (till exempel minimilöner). Riskbaserade revisioner på plats. Indirekt påverkan.