Produkter som är förnybara och bidrar till ett cirkulärt samhälle och minskar fossilberoendet. Minimera eget avfall och arbete med kemikaliesubstitution. Uthållig avverkningsnivå i bolagets skogar. Klimatnytta genom växande skogar som binder CO2, fossilfri produktion och substitution av fossilbaserade material. Effektiviseringar och omställningar minskar klimatbelastningen ytterligare.