Arbetstillfällen, inköp av tjänster och sponsring av lokalt föreningsliv för en meningsfull fritid bidrar till livskraftiga lokalsamhällen. Dialog och påverkan genom SCAs Leverantörstandard. Långsiktig ekonomisk verksamhet, arbetstillfällen och affärsmöjligheter för entreprenörer och leverantörer. Samverkan och partnerskap för regional utveckling. Trä som byggmaterial. SCAs mångfaldsparker.