FNs globala mål 3,5

Medverkan i externa utbildningsprogram, arbetslivserfarenhet för ungdomar genom praktikplatser och feriearbeten. Vidareutbildning enligt modell 70-20-10. Bra arbetsvillkor och goda möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling för egna anställda. Krav på att följa SCAs Leverantörsstandard. SCAs strategi för lönsam tillväxt.