FNs globala mål 3,5

Bra arbetsvillkor och goda möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. Medverkan i externa utbildningsprogram, arbetslivserfarenhet för ungdomar genom praktikplatser och feriearbeten.