FNs globala mål 3,5

Program ZERO för en hälsosam och säker arbetsmiljö med få olyckor. Arbete för ökad mångfald och en inkluderande företagskultur genom bredare rekryteringsbas och en levande Uppförandekod.