FNs globala mål 3,5

SCAs skogar erbjuder naturupplevelser, jakt och fiske vilket bidrar till bättre hälsa. Kalla Champs för att uppmuntra barn till rörelse. ZERO-arbetet för ett hälsosamt och olycksfritt SCA. Arbete för ökad mångfald och en inkluderande företagskultur genom bredare rekryteringsbas och en levande Uppförandekod. Hälften kvinnor av sommarersättare på sågverken.