FNs globala mål 9

Effektivisering av flöden och processer är nyckeln till både lönsamhet och låg miljöbelastning. Innovation leder kontinuerligt till nya förnybara produkter.