FNs globala mål 7,9

All skogsråvara används för att producera förnybara produkter. Bioenergi och biobränslen är en viktig del av produktmixen. Effektivisering av flöden och processer är nyckeln till både lönsamhet och låg miljöbelastning. Innovation leder kontinuerligt till nya förnybara produkter.