FNs globala mål 7,9

Förnybar energi produceras i stor mängd från restprodukter, vilket möjliggör nästan fossilfri bränsleanvändning inom SCA. Överskottet säljs i form av pellets, tallolja, fjärrvärme och biobränslen. Grön el produceras från massabruk och möjliggörs genom vindkraftsprojekt på SCAs mark. Ständiga förbättringar för att öka resurseffektiviteten genom olika program, till exempel ESAVE, POEx och TIPS. Innovation för lansering av förnybara produkter. Investering i skogsbilvägar.