FNs globala mål 16,14

SCAs enheter använder nästan enbart ytvatten för färskvattenförsörjning. God kontroll och program för att minska processutsläpp till vatten. Fiberbaserade förpackningar erätter plast och minskar nedskräpning av haven. Systematiskt arbete för att minimera utsläpp till vatten- och havsmiljöer.