FNs globala mål 16,14

God kontroll och systematiskt arbete för att minimera utsläpp till vatten- och havsmiljöer för att säkra tillgång till rent vatten.