FNs globala mål 16,17

Granskning av länder innan affäsrelation inleds. Tydligt avståndstagande från korruption. En levande Uppförandekod i hela organisationen. Medverkan på natioenll och internationell nivå för utveckling av miljöcertifierat skogsbruk. Partnerskap med andra bolag och intressenter för ökad cirkularitet. Medlem i FN Global Compact.