FNs globala mål 15

Ansvarsfullt och aktivt skogsbruk med naturhänsyn vid varje åtgärd. FSC och PEFC-certifiering. Uppmuntra externa virkesleverantörer att lämna hänsyn motsvarande FSC-nivå.