FNs globala mål 15

Ansvarsfull skötsel av SCAs egna skogar och motsvarande åtaganden från externa virkesleverantörer leder till ökande naturvärden där den biologiska mångfalden är minst lika stor i framtiden, samt ökad virkestillväxt som säkerställer samhällets behov.