FNs globala mål 13

Industriprocesserna är i mycket hög grad fossilfria tack vare förnybar energi från skogsråvaran. Effektiviseringar och omställningar minskar klimatbelastningen ytterligare.