FNs globala mål 13

Klimatnytta genom växande skogar som binder CO2, fossilfri produktion och substitution av fossilbaserade material. fektiviseringar och omställningar minskar klimatbelastningen ytterligare.