FNs globala mål 1,2

Krav att leverantörer uppfyller SCAs Leverantörsstandard. Revisioner på plats.