FNs globala mål 12

Produktionssystemen nyttjar skogsråvaran på bästa sätt under ansvar för arbetsmiljö och natur. Med högre råvaruutbyte ökar potentialen för substitution av fossilbaserade produkter, som möjliggör mer hållbar konsumtion.