FNs globala mål 12

Produkter som är förnybara och bidrar till ett cirkulärt samhälle som minskar fossilberoendet. Nollvision för arbetsplatsolyckor. Utvärdering av länder för kartläggning risker så som korruption och mänskliga rättigheter.