FNs globala mål 10,11

Arbetstillfällen, inköp av tjänster och sponsring av lokalt föreningsliv för en meningsfull fritid bidrar till livskraftiga lokalsamhällen. Dialog och påverkan genom SCAs Leverantörstandard. Långsiktig ekonomisk verksamhet, arbetstillfällen och affärsmöjligheter för entreprenörer och leverantörer. Partnerskap och samverkan för cirkulära värdekedjor. Samråd med rennäringen om markanvändning.