FNs globala mål 10,11

Långsiktig ekonomisk verksamhet bidrar till livskraftiga lokalsamhällen. Dialog och påverkan genom SCAs Leverantörstandard. Sponsring av lokalt föreningsliv. Arbetstillfällen i SCAs verksamhet och affärsmöjligheter för entreprenörer och virkesleverantörer säkras i lokalsamhället.