För att vara relevanta, idag och i framtiden, måste SCA utvecklas i samklang med det samhälle vi är en del av. För SCA är samhällets utmaningar en källa till innovation och utveckling av affärsmodeller och produkterbjudanden.

SCA för kontinuerlig dialog med olika intressenter om hur koncernen kan bidra till att samhället utvecklas på ett bra sätt. Det gäller exempelvis i möten och samtal med kommunrepresentanter, lokalbefolkning, renskötande samer och närboende kring SCAs anläggningar. Koncernen sponsrar det lokala föreningslivet, har regelbundna utbyten med rekryteringsföretag och arbetsförmedlingar och samarbetar på olika sätt med universitet och högskolor i norra Sverige.

Levande landsbygd

SCA bidrar till den lokala ekonomin i kommuner i norra Sverige där bolaget bedriver verksamhet. Av SCAs drygt 4 000 medarbetare är 87 procent anställda i Sverige och resterande 13 procent företrädesvis i Europa. Förutom de direkta inbetalningarna i form av olika skatter, genererar SCA förutsättningar för att handel, servicetjänster och samhällsservice kan finnas kvar på mindre orter.

SCAs skogsbruk skapar arbetstillfällen i glesbygd såväl direkt som indirekt. SCAs skogar, inte minst de skogsbilvägar SCA anlägger, bidrar till ekoturism, jakt och fiske. Tillsammans skapar dessa verksamheter möjligheter för människor att leva och verka i bland annat Norrlands inland.

Huvudkontor nära verksamheterna

Genom att SCA som börsnoterat bolag har valt att placera huvudkontoret i Sundsvall, nära verksamheterna, skapas nya arbetstillfällen och koncernen bidrar till att göra Sundsvall mer attraktiv som stad att bo och verka i. SCA har också lyckats rekrytera spetskompetenser till Sundsvall.

Närheten mellan SCAs forsknings- och utvecklingsenhet och Mittuniversitetet bidrar till flera intressanta forsknings- och innovationsprojekt i regionen och till att attrahera forskarkompetens till Sundsvall. SCA samarbetar tillsammans med IBM, Processum RISE och BizMaker i Forest Business Accelerator för utveckling av startups med skogliga affärsidéer.

Exempel på SCAs samhällsengagemang

• Säkerhetsutbildning för cirka 600 förare av timmerbilar för ökad medvetenhet och säkrare transporter
• Partner till ASAP – en arena för att utbilda framtidens hållbarhetsledare som initierats av Sustainergies och Miljömärkning Sverige (Svanen)
• Skogsäventyret Kalla Champs för att uppmuntra unga till bättre hälsa genom att upptäcka och uppleva skogen
• Lansering av karttjänst för att underlätta för intresserade att besöka SCAs skogar med högst naturvärden och bolagets mångfaldsparker
• Lansering av SCAs Ingenjörspodd för att attrahera nya medarbetare
• Stöd till föreningsliv och lokalt samhällsengagemang inom idrott, kultur och andra områden

SCA stödjer globala initiativ

SCA bidrar direkt eller indirekt till FNs globala mål för hållbar utveckling.

FNs globala mål

FNs 17 globala mål

Samarbetsavtal

- Charlotte och Anna är två fantastiska personer och idrottare, säger Ulf Larsson, vd i SCA. De kommer att medverka i interna aktiviteter och i vår marknadsföring, såväl av våra produkter och tjänster som av SCA i sin helhet. Vi är ett norrländskt skogsbolag med kunder över hela världen. Vi vill prestera goda resultat på alla områden och vi vill utmana oss själva och ta oss an tuffa odds. Charlotte och Anna visar prov på precis de egenskaper och den attityd som vi vill ska genomsyra hela SCAs verksamhet, säger Ulf Larsson.

Charlotte Kalla och Anna Holmlund
Starka idrottspersonligheter
Starka idrottspersonligheter

Hälften av sommarvikarierna var kvinnor

Inför sommarperioden hade Munksunds sågverk satt som mål att hälften av alla sommarvikarierna skulle vara kvinnor. Ett mål som man också nådde. "Det finns tre superövertygande argument för en jämställd arbetsplats. Det är att förändringstakten blir bättre, lönsamheten blir bättre och man jobbar säkrare", säger sågverkschefen Lars Bogren. Kravet har varit att det ska finnas en gymnasieexamen i botten. Huvuddelen som sökt sommarjobb har varit 25 år och yngre och vissa har sagt upp sig från sin tillsvidareanställning för att jobba på sågen under sommaren.

Sponsring och samhällsengagemang

Läs mer
Riktlinjer