För att vara relevanta, idag och i framtiden, måste SCA utvecklas i samklang med det samhälle vi är en del av. För SCA är samhällets utmaningar en källa till innovation och utveckling av affärsmodeller och produkterbjudanden.

SCA för kontinuerlig dialog med olika intressenter om hur koncernen kan bidra till att samhället utvecklas på ett bra sätt. Det gäller exempelvis i möten och samtal med kommunrepresentanter, lokalbefolkning, renskötande samer och närboende kring SCAs anläggningar. Koncernen sponsrar det lokala föreningslivet, har regelbundna utbyten med rekryteringsföretag och arbetsförmedlingar och samarbetar på olika sätt med universitet och högskolor i norra Sverige.

Levande landsbygd

SCA bidrar till den lokala ekonomin i kommuner i norra Sverige där bolaget bedriver verksamhet. Av SCAs drygt 4 000 medarbetare är 87 procent anställda i Sverige och resterande 13 procent företrädesvis i Europa. Förutom de direkta inbetalningarna i form av olika skatter, genererar SCA förutsättningar för att handel, servicetjänster och samhällsservice kan finnas kvar på mindre orter.

SCAs skogsbruk skapar arbetstillfällen i glesbygd såväl direkt som indirekt. SCAs skogar, inte minst de skogsbilvägar SCA anlägger, bidrar till ekoturism, jakt och fiske. Tillsammans skapar dessa verksamheter möjligheter för människor att leva och verka i bland annat Norrlands inland.

Huvudkontor nära verksamheterna

Genom att SCA som börsnoterat bolag har valt att placera huvudkontoret i Sundsvall, nära verksamheterna, skapas nya arbetstillfällen och koncernen bidrar till att göra Sundsvall mer attraktiv som stad att bo och verka i. SCA har också lyckats rekrytera spetskompetenser till Sundsvall.

Närheten mellan SCAs forsknings- och utvecklingsenhet och Mittuniversitetet bidrar till flera intressanta forsknings- och innovationsprojekt i regionen och till att attrahera forskarkompetens till Sundsvall. SCA samarbetar tillsammans med IBM och BizMaker i Forest Business Accelerator för utveckling av startups med skogliga affärsidéer.

Exempel på SCAs samhällsengagemang

Medlem i Fossilfritt Sverige för att bidra till omställning till ett fossilfritt samhälle
Deltar i regeringens samverkansprogram för biobaserad och cirkulär ekonomi
Styrelserepresentation i Sundsvall-Timrå flygplats för att stödja regional utveckling
Representerade i styrelsen för Mittuniversitetet för att stödja regional utveckling
Ung företagsamhet, för att stimulera ungas entreprenörskap
Tekniksprånget för att öka intresset för att stötta idrotts- och föreningsliv
Sponsring av lokala föreningar för att stötta idrotts- och föreningsliv
Styrelserepresentation i FSC Interantional

SCA stödjer globala initiativ

Läs mer
FNs 17 globala mål
Fotomontage

Samarbetsavtal

- Charlotte Kalla och Anna Holmlund är två fantastiska personer och idrottare, säger Ulf Larsson, vd i SCA. De kommer att medverka i interna aktiviteter och i vår marknadsföring, såväl av våra produkter och tjänster som av SCA i sin helhet. Vi är ett norrländskt skogsbolag med kunder över hela världen. Vi vill prestera goda resultat på alla områden och vi vill utmana oss själva och ta oss an tuffa odds. Charlotte och Anna visar prov på precis de egenskaper och den attityd som vi vill ska genomsyra hela SCAs verksamhet, säger Ulf Larsson.

Charlotte Kalla och Anna Holmlund
Starka idrottspersonligheter
Starka idrottspersonligheter
Östrands massafabrik; bild friköpt för extern använding

Bra gjort för Sundsvall

Utmärkelsen ges till företag eller personer inom näringslivet som gjort något utöver det vanliga

Några skäl till utmärkelsen: • Sundsvall är återigen hemmaplanen för det börsnoterade bolaget SCA • Investerar årligen 1,5 miljarder i norra Sverige • Östrands massafabrik i Timrå blir störst i världen, Ortvikens pappersbruk är störst i Sverige och femma i världen • Cirka 4 000 anställda, varav nästan 2 000 i Sundsvall/Timrå

Utmärkelse
Utdelas av Näringslivsbolaget i Sundsvall
Utdelas av Näringslivsbolaget i Sundsvall

Hälften av sommarvikarierna var kvinnor

Inför sommarperioden hade Munksunds sågverk satt som mål att hälften av alla sommarvikarierna skulle vara kvinnor. Ett mål som man också nådde.

"Det finns tre superövertygande argument för en jämställd arbetsplats. Det är att förändringstakten blir bättre, lönsamheten blir bättre och man jobbar säkrare", säger sågverkschefen Lars Bogren.

Kravet har varit att det ska finnas en gymnasieexamen i botten. Huvuddelen som sökt sommarjobb har varit 25 år och yngre och vissa har sagt upp sig från sin tillsvidareanställning för att jobba på sågen under sommaren.

Två pojkar tittar fram bakom trädstamTwo boys behind a tree

Sponsring och samhällsengagemang

Sponsring och samhällsengagemang

Riktlinjer