De hållbarhetsområden som har störst betydelse för SCA som bolag utifrån genomförd intressentdialog och väsentlighetsanalys 2017.