Väsentlighetsanalysen baseras på intressentdialoger, omvärldstrender och företagets strategiska prioriteringar och ligger till grund för SCAs strategiska inriktning och fokus för hållbarhetsarbetet.

Styrande är lönsamhet, kundnöjdhet och aktieägarvärde