De hållbarhetsområden som har störst strategisk betydelse för SCAs affärer och värdegrundsabete utifrån genomförd väsentlighetsanalys kopplade till koncernens fyra fokusområden.

Styrande är lönsamhet, kundnöjdhet och aktieägarvärde

Minskad klimatpåverkan

Produkter med låg klimatpåverkan

Resurseffektivitet

Förnybar energi

Koldioxidutsläpp/Utsläpp

Väsentlighetsanalys
Väsentlighetsanalys

Ansvarsfullt skogsbruk

Ansvarsfullt skogsbruk

Biologisk mångfald

Väsentlighetsanalys
Väsentlighetsanalys

Värdebaserad kultur

Etik & Värdegrund

Mänskliga rättigheter

Leverantörskontroll

Väsentlighetsanalys
Väsentlighetsanalys

Omsorg om människa och samhälle

Hälsa & Säkerhet

Mångfald

Samhällsengagemang

Väsentlighetsanalys
Väsentlighetsanalys