SCA ska vara ett trovärdigt och ansvarsfullt företag i allt vi gör.

Mänskliga rättigheter är en viktig del i SCAs uppförandekod. SCA tolererar inte barnarbete i sina anläggningar eller i verksamheter som drivs av våra affärspartners. Koncernen följer strikt gällande nationell och internationell lagstiftning om minimiålder på alla platser där bolaget bedriver verksamhet. SCA tolererar inte heller någon form av tvångsarbete eller utnyttjande av personal. Rättvisa arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, samt respekt för medarbetarnas fackliga rättigheter och rätt till kollektiva förhandlingar är självklara utgångspunkter.

Alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna tas på stort allvar. Dessa rapporteras och hanteras på samma sätt som övriga fall av överträdelser av bolagets uppförandekod.