Vi är ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela vår värdekedja.

0 fall

av brott mot antikorruptionslagstiftning eller konkurrenslagstiftning under 2017.

 SCA ska vara ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela värdekedjan. SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos anställda och leverantörer.

Mål

Vi ska efterleva SCAs uppförandekod och samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden
Våra inköp ska komma från leverantörer som uppfyller SCAs leverantörsstandard

 

Uppförandekod

SCA genomför en utbildning om vår uppförandekod som en del av introduktionen för nyanställda. Genom diskussioner i olika forum levandegörs koden.

AKTIVITETER
För en värdebaserad kultur
För en värdebaserad kultur

Leverantörsstandard

SCA ska genomföra en översyn av uppföljningsmetod av leverantörsstandard.

AKTIVITETER
För en värdebaserad kultur
För en värdebaserad kultur

Utfall 2017

Mål

Utfall

Vi ska efterleva SCAs uppförandekod och samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden. Ungefär 90 procent av våra anställda är utbildade i uppförandekoden
Vi ska utvärdera våra leverantörskedjor utifrån ett totalt riskperspektiv. År 2020 ska 100 procent av våra inköp komma från leverantörer som följer kriterierna i SCAs globala leverantörsstandard. Av de 28 största leverantörerna hade 75 procent undertecknat SCAs leverantörsstandard
Integration i samarbete med Vilhelmina kommun och SCA.

God kontroll av leverantörskedjan

Läs mer

Goda exempel
Medarbetare i kontorsmiljö.

Etik – från efterlevnad till ledarskap

Läs mer

Goda exempel