Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential.

0

arbetsplatsolyckor är SCAs vision.

SCA arbetar för att vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential i en arbetsmiljö som präglas av respekt för varandra, samhället och naturen. SCA ska vara ett ansvarsfullt företag som deltar i samhällsutvecklingen och visar omsorg om människa och samhälle.

Mål

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där mångfald är en del av kulturen.

Arbetsmiljö

SCA ska följa upp efterlevnad av OHSAS 18001, som är ett ledningssystem för arbetsmiljö, inom ordinarie program för interna och externa verksamhetsrevisioner.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER
Omsorg om människa och samhälle
Omsorg om människa och samhälle

Hälsa och säkerhetskultur

SCA ska fortsätta att utveckla vår hälso- och säkerhetskultur genom program ZERO, vilket inkluderar introducering av beteendebaserad säkerhet.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER
Omsorg om människa och samhälle
Omsorg om människa och samhälle

Utfall 2017

Mål

Utfall

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och ska minska olycksfrekvensen (FR) med 50 procent mellan 2014 och 2020. Arbetsolycksfallen har minskat med 9 procent mätt som olycksfallsfrekvens.
Certifiering enligt OHSAS 18001 ska ha införts som standard för arbetsmiljö på alla huvudanläggningar 2016. Alla huvudanläggningar är certifierade enligt OHSAS 18001.
Medarbetare Munksunds pappersbruk

ZERO

Hälso och säkerhetsprogrammet ZERO

Läs mer

Entreprenörer i skogen.

SCA coachar entreprenörer

Läs mer

Vårt bidrag hittills
EA-tekniker i arbete. SCA Underhåll.

Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Vårt bidrag hittills
Med Ta 2-blocket kan ka göra en extra koll innan jobbet startar. ZERO. Ta två. Bilden tagen på Ortviken. SCA Inside nr 4, 2016.ZERO.

Beteendebaserad säkerhet

Läs mer

Vårt bidrag hittills
Julklappar med julgransris

Medarbetare valde julgåva

Läs mer

Vårt bidrag hittills
Medarbetare i SCA.

Medarbetarundersökning

Läs mer

Vårt bidrag hittills
Heartwood decking, pot with plant and basket with blanket

Kärnfurutrall - virke med naturlig impregnering

Läs mer

Vårt bidrag hittills