Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential.

0

arbetsplatsolyckor är SCAs vision.

SCA arbetar för att vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential i en arbetsmiljö som präglas av respekt för varandra, samhället och naturen. SCA ska vara ett ansvarsfullt företag som deltar i samhällsutvecklingen och visar omsorg om människa och samhälle.

Mål

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där mångfald är en del av kulturen.

Arbetsmiljö

SCA ska följa upp efterlevnad av OHSAS 18001, som är ett ledningssystem för arbetsmiljö, inom ordinarie program för interna och externa verksamhetsrevisioner.

AKTIVITETER
Omsorg om människa och samhälle
Omsorg om människa och samhälle

Hälsa och säkerhetskultur

SCA ska fortsätta att utveckla vår hälso- och säkerhetskultur genom program ZERO, vilket inkluderar introducering av beteendebaserad säkerhet.

AKTIVITETER
Omsorg om människa och samhälle
Omsorg om människa och samhälle

Utfall 2017

Mål

Utfall

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och ska minska olycksfrekvensen (FR) med 50 procent mellan 2014 och 2020. Arbetsolycksfallen har minskat med 9 procent mätt som olycksfallsfrekvens.
Certifiering enligt OHSAS 18001 ska ha införts som standard för arbetsmiljö på alla huvudanläggningar 2016. Alla huvudanläggningar är certifierade enligt OHSAS 18001.
Medarbetare Munksunds pappersbruk

ZERO

Hälso och säkerhetsprogrammet ZERO

SCAs viktigaste mål är att alla våra medarbetare och alla som vistas på våra anläggningar ska komma hem friska och oskadda när arbetsdagen är slut. Koncernen har en nollvision för arbetsplatsolyckor. För att utveckla vår hälso- och säkerhetskultur driver vi program ZERO med ett första delmål är att till 2018 halvera antalet arbetsplatsolyckor som medför frånvaro jämfört med 2014.

Läs mer

Årets Jämställdhetspris 2018

Bollsta sågverk vann jämställdhetspris

Läs mer

Goda exempel
EA-tekniker i arbete. SCA Underhåll.

Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Goda exempel
Med Ta 2-blocket kan ka göra en extra koll innan jobbet startar. ZERO. Ta två. Bilden tagen på Ortviken. SCA Inside nr 4, 2016.ZERO.

Beteendebaserad säkerhet

Läs mer

Goda exempel
Medarbetare i SCA.

Medarbetarundersökning

Läs mer

Goda exempel
Nationell accelerator boostar skogsinnovationer. Digitala kanaler.

Lyckat innovationsprogram

Läs mer

Goda exempel