• Ortvikens miljöarbete ger fina resultat

    SCA siktar på att bli helt fossilfri. Ortvikens pappersbruk har tagit ett rejält steg i rätt riktning och redovisar för fjolåret det lägsta utsläppen från fossilt bränsle någonsin.

  • Grön elleverans fördubblas

    Mångmiljoninvesteringen i SCAs massafabrik i Östrand gör den till världens största producent av blekt barrsulfatmassa och mer än fördubblar produktionskapaciteten, från 430 000 ton till 900 000 ton.

  • Fabriker med världens lägsta kolspår

    SCA arbetar på många fronter för att minimera negativ påverkan på miljö, människor och samhälle.