Mångfaldsparkerna är större landskapsavsnitt på flera hundra hektar där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- och kulturvärden.

SCA fortsätter arbetet att utveckla skogsbruket mot ännu större uthållighet och hållbarhet ur alla aspekter. Våra mångfaldsparker är områden som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt.

Mångfaldsparkerna är större landskapsavsnitt på flera hundra hektar där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- och kulturvärden. I parkerna ska vi använda en mångfald av åtgärder och skötselmetoder, för att både förstärka värden som redan finns och skapa nya. I våra parker vill vi också lyfta fram kulturhistoriska och rekreativa värden.

Läs mer om Mångfaldsparker.

Gynna natur- och kulturvärden

BUDSKAP: