• Sällsynt mossa hittad på SCA-mark

  SCA har gjort ett av de nordligaste fynden i Sverige av aspfjädermossa. Den sällsynta mossan upptäcktes i SCAs skog i Åsele, Västerbotten, under en träff med SCAs naturvårsspecialister och naturvärdesinventerare.

 • Hylosafe®

  Hylosafe - plantskyddet som stoppar snytbaggar effektiv

 • Naturvårdsbränningar

  SCA använder naturnära skötselmetoder för att efterlikna de naturliga förlopp som var vanliga i nordliga skogar förr, men som på grund av mänsklig påverkan inte längre är det.

 • Mångfaldsparker

  Mångfaldsparkerna är större landskapsavsnitt på flera hundra hektar där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- och kulturvärden.

 • Fjärilspark för hotade fjärilar

  I SCAs skogsbruk främjar vi biologisk mångfald genom haturhänsyn i alla skogsbruksåtgärder, men även genom riktade insatser.