Vi brukar våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara som idag.

21 %

av SCAs produktiva skogsmark är undantagen från avverkning för bevarande av biologisk mångfald.

 

SCAs ansvarsfulla skogsbruk bygger på ett långsiktigt och hållbart nyttjande av skogen som resurs, som säkerställer att den är minst lika rik på biologisk mångfald, naturupplevelser och ekonomiska värden i framtiden som den är idag.

Läs mer om naturhänsynen i vår skog.

Mål

Våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, upplevelser och virke i framtiden som idag.

All färsk vedfiber i våra produkter ska vara FSC®- eller PEFC™-certifierade, eller minst uppfylla FSCs standard för kontrollerat virke, FSC CW.

Skogscertifiering

SCAs skog sköts i enlighet med skogsbruksstandarderna för de två största internationella certifieringsorganen FSC® och PEFC™, som syftar till att säkerställa ansvarsfullt skogsbruk.

Certifikat

AKTIVITETER
Ansvarsfullt skogsbruk
Ansvarsfullt skogsbruk

SCA främjar biologisk mångfald

SCA bedriver aktivt skogsbruk med hänsyn och främja biologisk mångfald genom fortsatt naturhänsyn vid avverkningar samt riktade insatser så som t ex naturvårdsbränningar.

AKTIVITETER
Ansvarsfullt skogsbruk
Ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering

Att certifiera sitt skogsbruk är ett enkelt och bra sätt att ta ansvar för människor, miljö och ekonomi. Certifiering är en etablerad metod för att kombinera naturhänsyn, socialt ansvar och virkesproduktion. Vi samarbetar med Prosilva som erbjuder ett gruppcertifikat. När du ansluter dig till gruppcertifikatet åtar du dig att leva upp till de krav som finns beskrivna i världens två största internationella certifieringssystem för ett ansvarsfullt skogsbruk - FSC® och PEFC™.

Läs mer

AKTIVITETER
Ansvarsfullt skogsbruk
Ansvarsfullt skogsbruk

Utfall 2017

Mål

Utfall

All färsk vedfiber i våra produkter ska vara certifierade enligt FSC®, (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification), eller uppfylla FSCs standard för kontrollerat virke. 100 procent av färskfiberanskaffningen uppfyllde FSC, PEFC eller FSC CW.
Vi ska bevara den biologiska mångfalden i våra skogar. Minst 5 procent av vår produktiva skogsmark ska undantas från avverkning i ekologiska landskapsplaner. Ytterligare 5 procent av våra skogar ska undantas av naturhänsyn. 8 procent areal undantagen i frivilliga avsättningar och 13 procent areal undantagen för naturhänsyn.
Eltruck

EdiLog – elhybridtrucken som lyfter Östrands vedhantering in i framtiden

EdiLog – elhybridtrucken

Goda exempel
Bjurskömyren högupplöst

Restaurerad våtmark gynnar djur och natur

Läs mer

Goda exempel
Aspfjädermossa

Sällsynt mossa hittad på SCA-mark

Läs mer

Goda exempel
Sommaräng i juli, Summer meadow in July. Vi har rättigheter tom 20191231

Jämtkrogens fjärilslandskap

Läs mer

Goda exempel
Sörgraninge mångfaldspark

Våra mångfaldsparker

Våra fem mångfaldsparker är områden som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt. Välkommen hit för att hitta dina egna skogspärlor!

Läs mer

Goda exempel
Skogsvårdsbränning. Naturvårdsbränning.

Skogen brinner – för naturens bästa

Läs mer

Goda exempel
Kasett med plantor med Hylosafe, NorrPlant, seedlings with Hylosafe

Hylosafe

Läs mer

Goda exempel