Sverige har aldrig haft så mycket skog som idag

Tack vare ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk

Vi har aldrig haft så mycket skog som nu - och vi kommer att ha ännu mer i framtiden. Visste du att Sveriges skogar har fördubblats de senaste hundra åren? Med ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk är det möjligt. SCA har ett skogsinnehav på 2,6 miljoner hektar - en yta nästan lika stor som Belgien och skogen växer med ett snitt på 4 procent per år. Det innebär att vi kan möta industriernas behov och samtidigt säkra den värdefulla rollen skogen har för klimatet och djuren.

 En växande skog maximerar koldioxidindning

Växande träd binder koldioxid. Avverkning av äldra skog och plantering av nya träd innebär därför att skogens förmåga att binda koldioxid maximeras.

 Vi tar vara på hela trädet

Genom att ta vara på hela trädet nyttjar vi trädets fulla potential.

Då kan trädet bidra till såväl en hållbar verksamhet som en hållbar värld på bästa sätt. Den värdefullaste delen av trädet, sågtimmer, går till trävaror.  Den del av trädet som inte kan bli trävaror, till exempel toppen av trädet, blir till massa och papper. Av biprodukterna, till exempel bark, gör vi bioenergi. Energi som i sin tur försörjer vår egen verksamhet - och många, många fler. Det innebär att vår verksamhet minimerar belastningen på klimatet samtidigt som vi kan bidra till andra branschers förändring mot en mer hållbar produktion och livsstil.

Vi ersätter fossila material med förnybara produkter

Genom att ta vara på hela trädet skapar vi en stor variation av produkter som kan ersätta fossila material i samhället.

Dessutom kan många av produkterna återvinnas om och om igen. Det är så riktig förändring för vår planet kan skapas - förändring som vi och våra kunder är med och bidrar till.

Vi värnar om den biologiska mångfalden

Våra skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara i framtiden som de är i dag. 

Att vara försiktiga och respektfulla mot naturen ingår så klart i varje led av vårt skogsbruk. Men för att säkra mångfalden i våra skogar gör vi även riktade insatser som gynnar djur och natur.