SH​​APE ​​​​​​​förändrar vårt arbetssätt i grunden. Alla affärsområden ska använda ett gemensamt IT-system. Systemet är koncernövergripande och ger förutsättningar att jobba mer lika i arbetssätt och processer, med möjlighet till mer analysbaserat arbete och mindre manuell hantering.

SHAPE är ett projekt och en förkortning som står för SCA:s Harmonisering av Administrativa Processers Effektivitet. SHAPE ska ta SCA in i framtiden. Med nya gemensamma arbetssätt för alla affärsområden och ett nytt gemensamt IT-system blir vi konkurrenskraftiga. Samtliga affärsområden och flera stabsfunktioner påverkas.

De områden som ingår i SHAPE är:

  • produktionsplanering
  • transport- och lagerhantering
  • ekonomi
  • försäljning
  • inköp
  • underhåll
  • HR

SHAPE är ett omfattande projekt som beräknas att pågå till 2024.