Hösten 2016 startade Ortviken en stor satsning på återvinning av sitt restavfall. Tre år senare kan de konstatera att vinsterna, både ekonomiska och miljömässiga, blev över förväntan.

Pascal Doré är projektledare på återvinningsföretaget Stena och han har i tight samarbete med Börje Olsson och hans kollegor på Ortvikens fastighetsunderhåll arbetat för att få ordning på Ortvikens restavfall.

– Jag kan ärligt säga att vår hantering av avfall hade mer att önska när vi startade arbetet. Vi hade inte så många fraktioner och mycket hamnade i samma kärl, erkänner Börje Olsson.

Osorterat avfall är inte bara dåligt för miljön, det kostar även mycket pengar i att frakta bort och behandla. Sorteras avfallet upp i fraktioner finns däremot mycket pengar att tjäna och Pascal Doré radar upp några exempel:

– En fraktion med osorterat brännbart avfall kostar cirka 850 kronor per ton för att bli av med. Om avfallet istället sorteras blir det en inkomst. För exempelvis kontorspapper får ni runt 600 kronor per ton. Det ger alltså en besparing på 1 450 kronor per ton.

"Det ska vara lätt att göra rätt"

Det var flera insatser som krävdes för att komma tillrätta med de problem som kartlades i början av projektet.

– Vi har drivit arbetet utifrån devisen att "det ska vara lätt att göra rätt", och för att komma dit krävdes en hel del strukturerat arbete och rotande i återvinningskärl, förklarar Pascal Doré.

Det handlade om att placera återvinningskärlen där de behövdes och märka dem väl samt få till rutiner för hämtning av avfall. Det har också handlat om att utbilda samtliga på Ortviken om de nya rutinerna och upplysa dem om vinsterna med att göra rätt.

– Vi inledde med ett infomöte med alla chefer och ledare och gick sedan runt på så många arbetsplatsträffar som vi hade möjlighet till, förklarar Börje Olsson.

Planerat och fokuserat arbete ger fina resultat

Arbetet påbörjades i huvudkontorsbyggnaden källsorteringsmöbler för bland annat kontorspapper, pappersförpackningar och plast. Detta första steg blev så småningom ett kvitto på att rutinerna även skulle kunna fungera i resten av fabriken.

När arbetet inleddes hade Ortviken 373 ton osorterat avfall per år, 2018 var siffran 69 ton.

– Ett annat fint exempel är att vi förra året återvann 20 ton wellpapp, en fraktion som tidigare eldats upp med det brännbara avfallet, förklarar Börje Olsson.

Arbetet måste på alla sätt och vis anses lyckat och över förväntan, men det visar också att en plan och fokuserat arbete kan ge fantastiska resultat.

– Och vi vill passa på att tacka alla engagerade medarbetare, utan dem hade det inte varit möjligt, säger Börje Olsson.

Nu gäller det att hålla i det fina arbetet och låta det bli en naturlig del av vardagen. Men de är inte nöjda ännu, och nya tuffa mål väntar.

– 2019 ska vi vara nere på 50 ton osorterat avfall, avslutar Börje Olsson.

På bilden: Börje Olsson och Pascal Doré.