SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Väl nyttjad skogsråvara omvandlas till produkter. Hela trädet används och råvaruutbytet är högt. Cirka 70 procent av fiberråvaran omvandlas till trävaror, papper och massa. Resterande råvara omvandlas till energi och produkter som pellets och tallolja. Arbete med att öka utbytet ytterligare pågår ständigt.

Goda exempel

Biologisk reningsanläggning i Obbola

Utsläpp på historiskt låg nivå
Ett förbättringsprojekt som genomfördes vid Obbola pappersbruk under fjolåret resulterade i att utsläppen till Umeälven minskade dramatiskt. Utsläppsnivåerna är fortfarande efter drygt ett år på en mycket låg nivå.

Utsläpp på historiskt låg nivå
Containerhantering i terminal Sundsvall, SCA Sourcing & Logistics.

Optimerade transporter
Genom att föra över transporter från landsväg till sjö och järnväg, samt genom att optimera logistikarbetet, kan utsläpp minskas. Genom att använda större fordon vid virkestransporter minskar också fossila utsläpp.

Optimerade transporter
Vindkraft. Windmill. Förnybar energi.

Vindkraft för hållbarhet
SCA ger samarbetspartners möjlighet att bygga vindkraft på koncernens skogsmark. Vid slutet av 2019 hade SCA 485 vindturbiner på sin skogsmark med kapacitet för en årlig produktion om 4,4 TWh. Målet på 8 TWh år 2022 kommer att nås då de pågående projekten färdigställts.

Vindkraft för hållbarhet
Återvinning Ortvikens pappersbruk

Ortvikens pappersbruks satsning på återvinning blev en succé
Hösten 2016 startade Ortviken en stor satsning på återvinning av sitt restavfall. Tre år senare kan de konstatera att vinsterna, både ekonomiska och miljömässiga, blev över förväntan.

Ortvikens satsning på återvinning blev en succé
Effektiv resursanvändning
Effektiv resursanvändning

Aktiviteter

Bränsleflis från Tunadals sågverk.

Resursförbrukning
Resurseffektivitet är en viktig del av hållbarhetsarbetet både för att hushålla med jordens resurs men också för att vara kostnadseffektiv.

Resursförbrukning
Östrands massafabrik

Grön elleverans fördubblas
Mångmiljoninvesteringen i SCAs massafabrik i Östrand gör den till världens största producent av blekt barrsulfatmassa och mer än fördubblar produktionskapaciteten, från 430 000 ton till 900 000 ton.

Grön elleverans fördubblas
SCA Cirrus natur

Gröna produkter, hållbart producerade
SCA Cirrus är samlingsnamnet på våra gröna produkter som återvinns från vår sulfatmassaproduktion. Produkter av högsta kvalitet som tallolja, en förnyelsebar råvara för biodiesel samt terpentin, fjärrvärme och grön el.

SCA Cirrus
Virkestransport på lastbil.

SCA deltar i utvecklingen av fossilfria transporter
Skogsindustrins lastbilstransporter ska bli fossilfria. Nu kraftsamlar SCA tillsammans med flera tunga aktörer i ett gemensamt projekt.

Utvecklingen av fossilfria transporter
Effektiv resursanvändning
Effektiv resursanvändning