SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Väl nyttjad skogsråvara omvandlas till produkter. Hela trädet används och råvaruutbytet är högt. Cirka 70 procent av fiberråvaran omvandlas till trävaror, papper och massa. Resterande råvara omvandlas till energi och produkter som pellets och tallolja. Arbete med att öka utbytet ytterligare pågår ständigt.

Goda exempel

Cirkulär utveckling i Forest Business Accelerator 2020
Flera spännande startup-företag inom utveckling av skogsindustrins restprodukter har funnits med i årets accelerator. Några exempel är fiskodling med biorening och mjölmaskar som ”förädlar” bioslam till näring.

Vindkraft för hållbarhet
SCA ger samarbetspartners möjlighet att bygga vindkraft på koncernens skogsmark. Vid slutet av 2019 hade SCA 485 vindturbiner på sin skogsmark med kapacitet för en årlig produktion om 4,4 TWh. Målet på 8 TWh år 2022 kommer att nås då de pågående projekten färdigställts.

Utsläpp på historiskt låg nivå
Ett förbättringsprojekt som genomfördes vid SCA Obbola pappersbruk under 2018 resulterade i att utsläppen till Umeälven minskade dramatiskt. Utsläppsnivåerna är fortfarande efter drygt ett år på en fortsatt mycket låg nivå. Vissa utsläppsparametrar har minskat med 25 procent.

Effektiv resursanvändning
Effektiv resursanvändning

Aktiviteter

Resursförbrukning
Resurseffektivitet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, både för att hushålla med jordens resurser, men också för att vara kostnadseffektiv. Vi mäter och följer upp i vårt resursledningssystem, RMS.

Tunadalshamnen

SCA investerar 460 miljoner i Tunadalshamnen
SCA investerar under åren 2021 till 2024 cirka 460 miljoner kronor i Tundalshamnen. Investeringarna omfattar en ny containerhamn och nya ytor för godshantering.

Grön elleverans fördubblas
Mångmiljoninvesteringen i SCAs massafabrik i Östrand gör den till världens största producent av blekt barrsulfatmassa och mer än fördubblar produktionskapaciteten, från 430 000 ton till 900 000 ton.

Gröna produkter, hållbart producerade
SCA Cirrus är samlingsnamnet på våra gröna produkter som återvinns från vår sulfatmassaproduktion. Produkter av högsta kvalitet som tallolja, en förnyelsebar råvara för biodiesel samt terpentin, fjärrvärme och grön el.

Effektiv resursanvändning
Effektiv resursanvändning