SCA har ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar för hållbar utveckling i hela verksamheten. Här visar vi goda exempel och aktiviteter som visar att hållbarhet är en del av SCAs affärsidé.

Väl nyttjad skogsråvara omvandlas till produkter. Hela trädet används och råvaruutbytet är högt. Cirka 70 procent av fiberråvaran omvandlas till trävaror, papper och massa. Resterande råvara omvandlas till energi och produkter som pellets och tallolja. Arbete med att öka utbytet ytterligare pågår ständigt.

Goda exempel

Nu är SCAs världsunika eltimmerbil från Scania i drift
För att ytterligare förstärka den hållbara värdekedjan har SCA tillsammans med Scania utvecklat världens första eltimmerbil med en kapacitet att bära 80 ton. SCA har som mål att hela värdekedjan ska bli fossilfri.

SCA Logistics, SCA Forest Products.

Släta skrov på SCAs RoRo-fartyg, en investering i hållbarhet
Blästring av skroven, ny hard coating och en ökad intervall av skrovborstningen kommer att minska bränsleförbrukningen på SCAs tre RoRo-fartyg.

Vindkraft för hållbarhet
SCA ger samarbetspartners möjlighet att bygga vindkraft på koncernens skogsmark. Vid slutet av 2019 hade SCA 485 vindturbiner på sin skogsmark med kapacitet för en årlig produktion om 4,4 TWh. Målet på 8 TWh år 2022 kommer att nås då de pågående projekten färdigställts.

Utsläpp på historiskt låg nivå
Ett förbättringsprojekt som genomfördes vid SCA Obbola pappersbruk under 2018 resulterade i att utsläppen till Umeälven minskade dramatiskt. Utsläppsnivåerna är fortfarande efter drygt ett år på en fortsatt mycket låg nivå. Vissa utsläppsparametrar har minskat med 25 procent.

Effektiv resursanvändning
Effektiv resursanvändning

Aktiviteter

SCA BioNorr, SCA Energy.

SCA investerar i pelletsfabriken för bättre miljö
SCA investerar 50 miljoner kr i bland annat ett vått elfilter, för att minska miljöpåverkan från pelletsfabriken i Härnösand och reducera störningar för närboende. Hela projektet beräknas vara klart sommaren 2022.

Resursförbrukning
Resurseffektivitet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, både för att hushålla med jordens resurser, men också för att vara kostnadseffektiv. Vi mäter och följer upp i vårt resursledningssystem, RMS.

Tunadalshamnen

SCA investerar 460 miljoner i Tunadalshamnen
SCA investerar under åren 2021 till 2024 cirka 460 miljoner kronor i Tundalshamnen. Investeringarna omfattar en ny containerhamn och nya ytor för godshantering.

Grön elleverans fördubblas
Mångmiljoninvesteringen i SCAs massafabrik i Östrand gör den till världens största producent av blekt barrsulfatmassa och mer än fördubblar produktionskapaciteten, från 430 000 ton till 900 000 ton.

Effektiv resursanvändning
Effektiv resursanvändning