De projekt som till och med 2018 utförts inom vår energibesparingsprogram har medfört besparingar som summerar till omkring 150 GWh el och 420 GWh värme på årsbasis.

Energieffektivitet och val av energiråvara är avgörande för vårt klimatavtryck. Vi arbetar ständigt med att öka vår energieffektivitet och över tid har vi gjort flera investeringar för att öka vår användning av förnybar energi och minska vårt fossilberoende. Vi har som mål att minska vår specifika energianvändning. Inom vårt ESAVE-program identifierar, prioriterar och följer vi upp energibesparingsåtgärder.