Vårt energibesparingsprogram fram till 2018 har medfört projekt som lett till besparingar upp till cirka 150 GWh el och 420 GWh värme på årsbasis.

Energieffektivitet och val av energiråvara är avgörande för vårt klimatavtryck. Vi arbetar ständigt med att öka vår energieffektivitet och över tid har vi gjort flera investeringar för att öka vår användning av förnybar energi och minska vårt fossilberoende. Vi har som mål att minska vår specifika energianvändning. Inom vårt ESAVE-program identifierar, prioriterar och följer vi upp energibesparingsåtgärder.