SCAs energieffektiviseringsprogram ESAVE har sedan 2003 bidragit till energibesparingar och ökad effektivitet. Målet nu är att spara minst 50 GWh/år.

Målet för nuvarande programperiod 2020-2025 är att genomföra energibesparingsåtgärder om minst 50 GWh per år baserat på nuvarande energiförbrukning. ESAVE omfattar investeringar i energieffektiva tekniska lösningar, arbete med ständiga förbättringar och en ökad medvetenhet bland medarbetarna.