SCAs skogar och tack vare de skogsbilvägar SCA anlägger bidrar vi till ekoturism, jakt och fiske. Vi har också utvecklat ett digitalt kartverktyg för att hitta skogens pärlor och våra mångfaldsparker.

Sociala värden

Familj i skogen på en skogsbilvägFamily in the forest on a forest road

Välkommen ut i skogen
Våra skogar är en livsmiljö för djur och växter och en plats för rekreation och friluftsliv. Välkommen!

Läs mer
Sörgraninge mångfaldspark

Våra mångfaldsparker
Våra fem mångfaldsparker är områden som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt. Välkommen hit för att hitta dina egna skogspärlor!

Läs mer
Bild över kartverktyget

Hitta pärlorna i våra skogar
I vårt kartverktyg kan du se SCAs markinnehav i Sverige med våra frivilligt avsatta skogen och områden som vi sköter med alternativa metoder.

Karta - hitta våra skogspärlor
Mammabusar och leker med två pojkar i skogenMum playing with two boys in the forest

Riktlinjer för sponsring och samhällsengagemang
Sponsring är ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter.

Sponsring och samhällsengagemang
Galtströms bruk.

Galtströms bruk
Galtströms bruk, SCAs vagga, ligger vid kusten ett par mil söder om Sundsvall och ägs och förvaltas av Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Området är ett fint utflyktsmål för den som vill besöka en välbevarad bruksmiljö eller botanisera i en intressant havsstrandflora kring några av de närbelägna stränderna. Här finns också Galtströms gamla järnbruk som är ett byggnadsminne av riksintresse.

Galtströms bruk
Merlo arkiv, SCA Skog, SCA Forest Products.

Merlo arkiv
Vid Merlo arkiv, strax utanför Sundsvall, förvaras en unik dokumentation av Norrlands industrihistoria, som sträcker sig från den begynnande järnbruksrörelsen i slutet av 1600-talet till våra dagars SCA.

Merlo arkiv