SCAs skogar och tack vare de skogsbilvägar SCA anlägger, bidrar till ekoturism, jakt och fiske. Vi har också utvecklat ett digitalt kartverktyg för att hitta skogens pärlor och våra mångfaldsparker.

Sociala värden

Välkommen ut i skogen
Våra skogar är en livsmiljö för djur och växter och en plats för rekreation och friluftsliv. Välkommen!

Invigningen av Sörgraninge mångfaldspark i Sollefteå Kommun.

Våra mångfaldsparker
Våra fem mångfaldsparker är områden på flera hundra hektar som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt. Välkommen hit för att hitta dina egna skogspärlor!

Bild över kartverktyget

Hitta pärlorna i våra skogar
I vårt kartverktyg kan du se SCAs markinnehav i Sverige med våra frivilligt avsatta skogen och områden som vi sköter med alternativa metoder.

Sponsring och samhällsengagemang
Sponsring är ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter.

Galtströms bruk
Galtströms bruk, SCAs vagga, ligger ett par mil söder om Sundsvall och ägs och förvaltas av SCA. Området är ett fint utflyktsmål för den som vill besöka en välbevarad bruksmiljö eller botanisera i en intressant havsstrandflora. Järnbruket är ett byggnadsminne av riksintresse.

Merlo arkiv
Vid Merlo arkiv, strax utanför Sundsvall, förvaras en unik dokumentation av Norrlands industrihistoria, som sträcker sig från den begynnande järnbruksrörelsen i slutet av 1600-talet till våra dagars SCA.