Med eldrift och nytänkande design som markant ökar hållbarheten, minskar utsläppen och maximerar förarupplevelsen, har elhybridtrucken EdiLog tagit positionen som nästa generations vedtruck. Östrands vedhantering är först ut att köra EdiLog.

Engbergs Transportsystem har sedan 70-talet hanterat transporterna kring vedhanteringen på Östrands massafabrik. På området finns bland annat stora vedtruckar som kör dygnet runt, året om. År 2015 gjorde Engbergs en utredning för att se om dagens vedtruckar kunde vidareutvecklas.

- Sunt förnuft säger att med en tomvikt på 80 ton och med en lastförmåga på dryga 30 ton så borde det gå att återvinna rörelseenergi och kanske även lägesenergi. Vi mätte våra vedtruckar under några månader hösten 2015, noga. Vi samlade in flera miljoner rader med data. Resultatet var häpnadsväckande. Det var inte alls som vi trodde utan den största besparingen gick att göra från stillastående till en hastighet på ungefär 1 m/s. Något som sker hundratals gånger per dygn.  Beräkningarna visade att vi kunde spara ca 5 % på att ta tillvara på rörelseenergi, 5 %, på minskad tomgångskörning och nästan 25 % på effektivare start och stopp. Var det för bra för att vara sant, frågade sig företagets ägare Kjell-Arne Engberg.

Engbergs transport skickade in en ansökan till energimyndigheten och fick sommaren 2016 bidrag så att de kunde vidimera beräkningarna. Förutom detta så ville de även prova om de kunde skapa samma körkänsla som dagens vedtruckar har.

- Vi byggde om en gammal truck där vi enbart testade driften. Övriga förbättringsåtgärder fick vänta, framförallt av ekonomiska skäl. Efter något tusental timmars provkörning kunde vi se en bränslebesparing på 28%.

Upprymd av resultaten tog Kjell-Arne kontakt med några trucktillverkare, med magert resultat.

- Det närmaste vi kom var med Mantsinen där vi slutligen skrev ett avtal att vi förvärvade deras produkträttigheter till den vedtruck de tillverkat och marknadsfört. Vi skickade återigen en ansökan till energimyndigheten, där vi i konkurrens med Volvo, Scania och merparten av Sveriges universitet lyckades få bidrag. Mycket inspirerande.

I maj 2017 startade Engbergs ett nytt bolag, Edilog och började anställa personal. Hösten 2017 gjordes en informationsturné i Sverige till potentiella kunder. Allt talade för den nya vedtrucken. Förutom att maskinen sänker driftkostnaden jämfört med konventionella vedtruckar så minskas CO2-utsläpp med ca 125 ton per maskin och år, vid drift dygnet runt.

Maskinen är även byggd för att kunna återanvändas. Efter ungefär halva stålkonstruktionens livslängd kan ingående komponenter bytas ut och förlänga livslängden med reducerad kostnad.

I skrivande stund är maskin nr 1 levererad till Östrand och de studiebesök med provkörning som hittills genomförts har utmynnat i två offerter. Dan Bakkman, en av Engbergs Transportsystems truckförare på Östrands massafabrik, är väldigt nöjd med sitt nya arbetsfordon.

- Trucken har överlägsen komfort, en ljudnivå för framtiden och en minskad bränsleåtgång.

Edilog är en innovation som ligger helt i linje med SCAs bidrag mot en fossilfri värld. Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer och vara fossilneutrala till år 2045. SCA vill vara med och bidra till denna omställning och ett av våra hållbarhetsmål är att vår värdekedja ska vara fossilfri.

Publicerad 2018-12-06