SCA använder naturnära skötselmetoder för att efterlikna de naturliga förlopp som var vanliga i nordliga skogar förr, men som på grund av mänsklig påverkan inte längre är det.

Det gäller till exempel skogsbränder, som var mycket vanligare förr. Dessa efterliknas nu genom naturvårdsbränningar. Bränningarna gynnar sällsynta arter som är beroende av bränd ved för att överleva,
samtidigt som de skapar ett variationsrikt landskap med skog av olika ålder, mycket död ved och rikligt med lövträd som i sin tur är viktiga nyckelarter i skogslandskapet. I snitt genomför SCA cirka 100 hektar naturvårdsbränning varje år, utöver ett stort antal hyggesbränningar.

Publicerad 2018-03-22

Gynna sällsynta arter

BUDSKAP: