Hylosafe - plantskyddet som stoppar snytbaggar effektiv

Hylosafe består av en blandning av sand och bindemedel, det vill säga ämnen som inte skadar miljön. Vi behandlar plantans nedre del med Hylosafe innan leverans och ser till att minst 80 procent av stammens omkrets täcks av blandningen. Därmed får plantan ett bra skydd. Snytbaggarna tycker att det är obehagligt att få Hylosafe i munnen när de gnager, och låter därför plantorna vara i fred. Hylosafe är långtidsverkande, och har en skyddseffekt som sitter i upp till två säsonger. Det ökar skogsägarens chans att få en bra föryngring, med plantor som överlever och kan växa upp till ny skog.

Snytbaggen är en skadeinsekt som orsakar stora problem för ny- planterade plantor. Snytbaggen äter barken på plantorna, vilket gör att plantorna får svårt att överleva. I många fall ringbarkar snytbaggen stammen, och utan den skyddande barken dör plantan. Snytbaggeangreppen kostar skogsbruket flera hundra miljoner kronor varje år.

Publicerad 2018-03-22

Miljövänligt skydd mot snytbaggar

BUDSKAP: