I SCAs skogsbruk främjar vi biologisk mångfald genom haturhänsyn i alla skogsbruksåtgärder, men även genom riktade insatser.

Ett exempel är Jämtkrogens fjärilslandskap som SCA, tillsammans med Länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland, etablerat för att rädda de två fjärilsarterna trollduvemätare och violett guldvinge, som är starkt hotade i Sverige.
- Våra åtgärder skapar förutsättningar för att gynna dessa, och många andra, fjärilsarter som minskar. I fjärilsparken skapar vi korridorer där fjärilarna kan få solljus och trivas,. Det kan handla om att hugga fram stigar och små luckor i skogen, röja längs skogsbilvägar och kraftledningar. Även längs E14 har Trafikverket anpassat slåttern för att gynna fjärilarna.Vi försöker också spara lövträd, helst sälg, för att även skapa goda förutsättningar för insekter och humlor inför pollineringsperioden, berätter Håkan Blomqvist, naturvårdsspecialist på SCA.

Publicerad 2018-03-15

Gynna hotade fjärilar

BUDSKAP: