I Skogsindustriernas nya film ”Det vi gör spelar roll” berättar Ola Kårén och Anna Cabrajic från SCA Skog om hur det arbete vi gör i skogen i dag påverkar framtiden.