Alla våra verksamheter ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete för att minimera risken för olycka och/eller skada på person och egendom. Ett bra förebyggande brandskyddsarbete är direkt kopplat till försäkringspremie och självrisker.