Med självskattning menas att göra en bedömning av enhetens/divisionens status inom Toolboxverktygen.​ Vid varje enhet ska självskattning och revision av samtliga block i Toolbox genomföras regelbundet. Korrigerande åtgärder utifrån självskattning och revision ska dokumenteras och kommuniceras. De förbättringsområden som identifierats med hjälp av självskattning och revision ligger till grund för varje enhets handling​splan.