Med hjälp av riskbedömningar får vi kunskap om vilka risker som finns på en arbetsplats, såväl fysiska som psykosociala. Arbetet ska ske proaktivt och riskbedömningar ska regelbundet göras av hela anläggningar. Vid förändringar i en organisation ska alltid en konsekvensbedömning göras och vid enskilda drifts- och underhållsarbeten ska riskinventeringar göras, gärna enligt modellen Ta Två.