Varje enhet ska ha en upprättad nödlägesplan med rutiner för bland annat första hjälpen, kommunikation och krishantering. Med nödläge menas exempelvis olika scenarier av katastrofkaraktär. Nödlägesplanen ska omfatta instruktioner för medarbetare och övriga som vistas inom enhetens område och checklistor för de som har en aktiv roll vid olika typer av nödlägen.